Pohádka o Červené Karkulce

Pohádka o Červené Karkulce V jedné rodině žila jedna hodná a milá dívenka. Každý ji měl rád, ale maminka s babičkou ji milovaly ze všech nejvíce. Babička jí ušila červený čepeček a podle něj jí začali říkat Červená Karkulka. Babička bydlela na samotě u lesa. Široko daleko nebyla žádná jiná chaloupka a babička se tam… Read More »

Pohádka o Smolíčkovi

Pohádka o Smolíčkovi Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu, a vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. Smolíček vždy měl zavříno a dlouho nikdo na dveře nezaklepal. Jednoho dne ale kdosi na dveře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to,… Read More »

Pohádka o Perníkové chaloupce

Pohádka o Perníkové chaloupce Odkud ten náš holub letí? Letím z lesa, milé děti, vrků, vrků, vrků. Cos tam viděl, holoubku! Perníkovou chaloupku u černého smrku. Viděls také Mařenku? Jakpak by ne, holenku! Viděl jsem ji, s Jeníkem krmili se perníkem. A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku? Kdepak! Zamkli… Read More »

Pohádka o kuřátku a obilí od Františka Hrubína

Pohádka o kuřátku a obilí od Františka Hrubína Jak to bylo pohádko? Zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí, bude večer za chvíli. Povezte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi? Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene. Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí.… Read More »

První pohádka od Františka Hrubína

První pohádka od Františka Hrubína Princeznička na bále poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: "Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!" Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů. Vysypal je před krále: "Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, ty snědli už v neděli." Read More »