Říkanka na Ď

Děda dělá dětem lodě,
Děti s nimi chodí k vodě.
Dívají se za lodí,
Jak na vodě závodí.