Říkanka Pět muzikantů

Pět muzikantů To je bambulínek, hraje na bubínek, (palec ťuká do stolu) ten hraje na flétnu, ten hraje na harfu, ten hraje na kytaru, (ukazujeme pohyby typické pro ten který nástroj) a ten malý kavalír hraje mámě na klavír. (ruce položíme na stůl, klavír budou naše prsty na které si zahraje malíček dítěte) Read More »

Říkanka Co dělají zvířátka

Co dělají zvířátka Brum, brum, medvěd bručí, bzum, bzum, čmelák bzučí, mňau, mňau, kočka mňouká, hú, hú, sova houká, bé, bé, ovce bečí, mé, mé, koza mečí, kvá, kvá, žába kváká, krá, krá, vrána kráká, hop, hop, jelen skáče, uáá, uáá, dítě pláče. (Jde opět o prstíkovou říkanku. Každý prst symbolizuje jedno zvířátko. Začínáme od… Read More »

Říkanka Oženil se ptáček

Oženil se ptáček Oženil se ptáček, malý jarabáček. (překřížíme palce obou rukou, pohybujeme ostatními prsty a napodobujeme tak ptáka) Přišla paní vrána, na housličky hrála. (rozevřeme dlaň a postupně ťukáme na jednotlivé prsty, nyní ťukáme do palce) Přišel pan jelínek, přinesl koš malinek. (ťukáme na ukazováček) Přišel pan zajíček, přinesl koš vajíček. (ťukáme na prostředníček)… Read More »

Říkanka Hostina

Hostina Tlusťoch palec sní bednu vajec, (poklepeme na palec, a pak ho necháme jíst "vajíčka - bříška prstů druhé ruky - "mňam, mňam") šibal ukazováček olizuje máček, (poklepeme na ukazováček a přejíždíme jím dítěti po obočí) čahoun prostředníček, dá si tvarožníček, (prostředníček poťukává na dětský nosík) fešák prsteníček dá si chlebíček, (prsteníček "okusuje dítěti ouško)… Read More »

Říkanka Pět výletníků

Pět výletníků Vydalo se na výlet trpaslíčků malých pět. První panáček sednul na vláček. (pohybuje palcem a doprovázíme zvukem: ššš, ššš, hú) Druhý vyplul lodí. (ukazováčkem děláme houpavé pohyby) Třetí vzducholodí. (prostředníček zvedneme nahoru) Čtvrtý odjel autobusem (prsteníček napodobujeme jízdu autobusem, zvuk: brm, brm) a ten malý chudinka musel běžet klusem. (malíčkem běháme dítěti po… Read More »

Říkanka Prasátka

Prasátka První malé prasátko, šlo do města na trh. Druhé malé prasátko, to byl jeho bratr. Třetí malé prasátko snědlo deset housek. Čtvrté malé prasátko jenom malý kousek. Páté malé prasátko ztratilo se v lese. Naříkalo, kví, kví, kví, že už nenajde se. (ukazujeme jednotlivé prstíky, začínáme od palce) Read More »

Říkanka Naše kočka strakatá

Naše kočka strakatá Naše kočka strakatá (pohladíme palec) měla čtyři koťata. Jedno černé, (pohladíme ukazováček) druhé bílé, (prostředníček) třetí žluté roztomilé (prsteníček) a to čtvrté strakaté, po mamince okaté. (malíček s patřičným roztomilým mňoukáním) Read More »

Říkanka Vrtulník

Vrtulník Z rukou můžeš míti v mžiku, dvě vrtulky vrtulníku. Rozpaž ruce do dvou stran, (rozpažíme ruce) vrtulník je přichystán. Nyní ruce v loktech ohni, (rozpažené ruce v loktech ohneme) a dokola s nimi pohni. (otáčíme předloktím dokola) Když své ruce otočíš, vrtule hned roztočíš! Read More »

Říkanka Zvířátka

Zvířátka Brum, brum, medvěd bručí, (ukazujeme na paleček na pravé ruce) bzum, bzum, čmelák bzučí, (ukazujeme na ukazováček na pravé ruce) mňau, mňau, kočka mňouká, (prostředníček) hú, hú, sova houká, (prsteníček) bé, bé, ovce bečí, (malíček) mé, mé, koza mečí, (paleček na levé ruce) kvá, kvá, žába kváká, (ukazováček na levé ruce) krá, krá, vrána kráká, (prostředníček) hop, hop, jelen skáče, (prsteníček) uáá, uáá,… Read More »

Říkanka Starý čáp

Starý čáp Starý čáp, klapy, klap, (chodíme s nohama vysoko, rukama klapeme jako se zobáky) chodí k brodu, čeřit vodu. Čápice ho provází, chytá žáby pod hrází. Starý čáp, capy, cap, cape bosý po rákosí. Za ním cape čápice, ráchají se v rybníce. (Rodiče jsou čápi, děti jsou žabky - skáčou jako žáby. Čápi chytají žabky.… Read More »