Pohádka Alabastrová ručička

Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle, ale druhý nebožák byl celý zmrzačený, proto také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou drželi. První se ale hned dostal k jednomu sedláku. Když nastaly přástvy, chodili tam oba dva a děvčata je ráda… Read More »

Pohádka o Palečkovi

Byli jednou dva manželé a ti zatím neměli děti. Jedenkráte když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek, o nic větší než paleček. Matka ho také hned Palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný! Sotva se narodil, už ho bylo všude plno, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo… Read More »

Pohádka o hloupém Honzovi

O hloupém Honzovi Byl jednou jeden táta a ten měl syna Honzu. Jednou mu řekl: "Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, ale ještě jsi ani u muziky nebyl. Měl bys trochu poznat život. “ A tak Honza slezl ze své oblíbené pece a večer šel poprvé k muzice. Na prahu hospody, kde se hrálo,… Read More »

Pohádka KDO JE HLOUPĚJŠÍ?

KDO JE HLOUPĚJŠÍ? - Božena Němcová Jednomu chalupníku nezůstalo z celého jmění nic více než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. „A zač?“ ptala se žena. „No zač, co trh platí.“ Žena vzala slepici a šla. Ů města potkala jednoho sedláka. „Strejčku, kupte slepici!“ křičela na něho. „A zač má být?“ „No, co… Read More »

Pohádka O dvanácti měsíčkách

Byla jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna byla vlastní - Holena, druhá nevlastní - Maruška. Matka měla radši vlastní dceru, a tak těžce nesla, že Maruška roste do krásy, zatímco její vlastní dcera Holena krásy moc nepobrala. A jak to tak bývá, byla právě Maruščina krása důvodem k tomu, aby jí její nevlastní… Read More »

Pohádka Chytrá horákyně

  Božena Němcová - Chytrá horákyně Byli dva bratři. Jeden z nich byt bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý, chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na dvanáctý rok, dat ji k bratru za husopasku. Dvě léta sloužila za stravu, po dvou letech zesílila a nastoupila… Read More »

Pohádka o perníkové chaloupce

  Božena Němcová - Pohádka o perníkové chaloupce Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Honzíček a Marušku. On chodíval do lesa dřevo porážet a nemohl na děti pozor dávat; proto když jim, malým dětem, matka umřela, oženil se, aby měly děti zase matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná, neměla ráda otce, ani… Read More »

Pohádka Čert a Káča

  Božena Němcová - Čert a Káča V jedné vesnici byla stará děvečka, jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz, ale kdyby byla celá v zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku, a leckdy posluhu potřebovala,… Read More »

Pohádka Hrnečku, vař!

  Karel Jaromír Erben - Hrnečku, vař! V jedné vsi byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat a mladá nosila do města vejce na… Read More »

Pohádka Jak dědeček měnil, až vyměnil

  František Bartoš - Jak dědeček měnil, až vyměnil Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel mimo stařík, sedláček-sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužiti: pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská… Read More »