Pohádka Jak dědeček měnil, až vyměnil

 

František Bartoš – Jak dědeček měnil, až vyměnil

Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel mimo stařík, sedláček-sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužiti: pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava.

Vzal zlato sedlák a šel domů, a naproti němu koňař celé stádo koni žene: „Vítej, staříku, odkud tě bůh vede?“ – „Z města od bohatého kupce.“ – „A co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „Dej mi zlato a vyber si nejlepšího koně!“ – Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu pastucha voly žene: „Vítej, staříku, odkud tě bůh vede?“ – „Z města od kupce.“ – „A co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „A kde je to zlato?“ – „Vyměnil jsem ho za koně!“ – „Vyměň mi koně za vola, kterého chceš!“ – Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařeček, a naproti němu ovčák žene ovčí stádo: „Vítej, stařečku, odkud tě bůh vede?“ – „Od bohatého kupce z města.“ – „A co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „A kde je to zlato?“ – „Vyměnil jsem za koně.“ – „A kůň kde?“ – „Vyměnil jsem za vola.“ – „Vyměň mi vola za berana, kterého chceš!“ – Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu pastýř žene vepře: „Vítej, staříku, kdes byl?“ – „V městě, u bohatého kupce.“ – „Co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „A kde je to zlato?“ – „Vyměnil jsem za koně.“ – „A kůň kde?“ – „Vyměnil jsem za vola.“ – „A vůl kde? – „Vyměnil jsem za berana.“ – „Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře?“ – Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech: „Vítej, staříku! Odkud jdeš?“ – „Od kupce, z města.“ – „A co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „A kde je to zlato?“ – „Vyměnil jsem za koně.“ – „A kůň kde?“ – „Vyměnil jsem za vola.“ – „A vůl kde?“ – „Vyměnil jsem za berana.“ – „A beran kde? – „Vyměnil jsem za vepře.“ – „Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš.“ – Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a ztratil jehlu.

Vyběhla stařenka naproti starouškovi: „Ach můj holoubku! Já bych se tu bez tebe byla utrápila. Nu, vypravuj, byls u kupce?“ – „Byl.“ – „A co ti kupec dal?“ – „Kus zlata jako koňská hlava.“ – „A kde je to zlato?“ – „Proměnil jsem ho za koně.“ – „A kůň kde?“ – „Proměnil jsem za vola.“ – „A kde vůl?“ – „Proměnil jsem za berana.“ – „A beran kde?“ – „Proměnil jsem za vepříka.“ – „A vepřík kde?“ – „Proměnil jsem za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinésti dáreček, přelézal jsem přes plot a ztratil jehlu.“ – „Nu, chválabohu, můj holoubku, žes ty sám ses vrátil. Pojďme do jizby večeřet!“

A nyní žijou staroušek se staruškou šťastni i bez zlata.