Hádanka pro děti 20

Hádanka

Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.

(ježek)