Hádanka pro děti18

Hádanka

Tety ho nosí na trh v nůši,
z nůše mu čouhají uši.
Jestli ty uši nesklopí,
ruka ho za ně uchopí.
(KRÁLÍK)