Písnička Aby nás Pán Bůh miloval

Aby nás Pán Bůh miloval

Aby nás Pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal!
Nic nežádáme, jenom to samé:
aby nás Pán Bůh miloval, miloval.

Ach, Bože, prebože, co mám robit,
tým svetom vandrovat či sa ženiť,
či mám íti tým svetom širokým,
lebo za děvčátkom černojokým,
či mám íti tým svetom širokým,
lebo za děvčátkom černojokým.

Už som sa oženel, už je darmo,
už som si zavesel ťažké jarmo,
keré mosím nosiť až do smrti,
na svoju svobodu zabudnuti,
keré mosím nosiť až do smrti,
na svoju svobodu zabudnuti.