Písnička Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

1. Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

2. Schovám se do javora, tam bude má komora.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

3. Schovám se já do lesa, tam je moja potěcha.

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

4.Schovám se já do mezu, až přestane vylezu.

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

5. Schovám se do křoviny, to budou mé peřiny.

6. Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,
půjde dívka na trávu, zazpívám jí nad hlavú.