Říkanka Boty

Boty

Šiju boty do roboty,

od soboty, do soboty.

Nemám chleba, ani sejra,

všecko mně to kočka snědla.

Kšc!