Říkanka Cvrček

Cvrček
Stěžoval si cvrček,
že ho bolí krček.
Nachladil se ve smrčí
a teď mu to necvrčí.
Radily mu vosy:
„To chce obklad z rosy“
Radily mu tiplice:
„To chce plícník na plíce“
Radil čmelák basem:
„To chce šetřit hlasem.
Seď potichu v brčalu,
nech cvrlikat cvrčalu.“