Říkanka Vašek

Vašek

Vašek, pašek, bubeník, honil myši přes rybník.
Myši se mu splašily, do pytle ho zašily.