Říkanky s pohybem

Tluču, tluču mák

Tluču, tluču mák, (nejistě tluče sevřená pěst jedné ruky do dlaně druhé ruky)
ale nevím jak. (kroutíme hlavou a dáváme najevo bezradnost)
Povězte mi paní mámo, jak se tluče mák?
Aj tak tak, tak se tluče mák.
 (důrazně narážíme pěstí do dlaně)
Na ty dobré koláče,
které máma upeče.
 (mlsně se olízneme)