Básnička O čem sníš?

O čem sníš?

 

Co zdá se ti v tuto chvíli, o čem sníš ve spánku,

Když hvězdy se vyrojily nad lesní studánku?

K nim letadlo se vznáší, ty řídíš jeho let,

A nic tě neodstraší obletět celý svět.

 

Do noci maják září a lodě vodí tmou,

Před bouřemi je chrání, před skálou vysokou.

Když hvězdy zase svítí, je ticho po bouři,

Tu kapitán svou dýmku vesele vykouří.

 

O tom snad sníš v tuto chvíli,

Když se hvězdy vyrojily.