Písnička Ach není, tu není

Ach není, tu není

Ach, není, tu není
Co by mě těšilo
Ach, není, tu není
Co mě těší

Kdyby tu bývalo
Co mě těšívalo
Bylo by mé srdce veselejší

Jaké to vorání
Bez pluhu
Bez koní
Jaké to vorání
Bez koleček

Takové vorání
Jako milování
Je po milování
Bez hubiček