Písnička Co to tam šupoce

Co to tam šupoce

1. /: Co to tam šupoce za tú stodolú, :/
/: šohajovi koně, šohajovi koně,
šohajovi koně vody nemajú. :/

2. /: Nemajú voděnky, chtělo sa jim pít, /:
/: mosela šenkérka, mosel šenkérka,
mosela šenkérka pro vínečko jít. :/

3. /: Špatný si synečku, špatný hospodář, :/
/: že svojím koníčkom, že svojím koníčkom,
že svojím koníčkom vody nepodáš. :/