Říkanka na CH

Chata blízko lesa stojí,
U chaty je kupa chvojí.
A v něm chlapci chodbu mají,
Do chvojí se schovávají.
Kolem buchet lítá moucha