Říkanka na D

Dudák dudy má, on mi dudy dá.
Dudy dují dů dů dů, doma dudat já budu.
Tydli dům, tydli dům, postavíme nový dům.