Říkanka na R

Holoubek vrká: Vrkú
asi má vrkátko v krku.
Cvrček cvrká cvrky cvrky,
na pasece mezi smrky.