Říkanka O velbloudech

O velbloudech

Nezkušení velbloudi
často v poušti zabloudí.
Chodí proto na procházku
v dlouhé řadě – na provázku.