Říkanka Skřítek v uchu

Skřítek v uchu

Juchú, juchú
já mám skřítka v uchu!
Venku prší, já jsem zmokl,
ale on je v suchu.
Bubnuje tam na bubínek
je to skřítek Budulínek
Bumtarata buchy, buch,
až mě z toho brní sluch.
Juchú, juchú,
já mám skřítka v uchu!
Nechcete ho? Dám ho zdarma,
toho neposluchu!