Říkanka Včela

Včela

Letěla včela
bzum do čela,
letěla voda,
bzum do nosa,
letěly komáři,
štípy, štípy do tváří,
letěla mucha,
bzum do břucha.
(jednotlivá citoslovce letu patřičně natáhneme a rukou přitom létáme nad fascinovaným smíškem)