Říkanka Vyleť, modrý míčku

Vyleť, modrý míčku

Vyleť, modrý míčku, vysoko až ke sluníčku.

Nastavím Ti obě dlaně, slétneš z výšky lehce na ně.

Vyleť k nebi, modrý míčku, vletu potkáš vlaštovičku.

Zašvitoří kolem Tebe: – ,,Nejsi, míčku, z kousku nebe?“